where's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła where's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.where [Brit wɛː, Am (h)wɛr] ZAIMEK Where is generally translated by : where are the plates? = où sont les assiettes?; do you know where he's going? = est-ce que tu sais où il va?; I don't know where the knives are = je ne sais pas où sont les couteaux.
Note that in questions on its own requires inversion of the verb: where are you going? = où allez-vous? but followed by est-ce que needs no inversion: où est-ce que vous allez?

where → whereas

Zobacz też whereas

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła where's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

where's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła where's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła where's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

where's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文