pêché w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pêché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pêche [pɛʃ] PRZYMIOT. inv (couleur)

1. péché (faute):

garde-pêche <pl garde-pêche, garde-pêches> [ɡaʀdəpɛʃ] RZECZOW. m

I.pêcher [pɛʃe] RZECZOW. m BOT

Tłumaczenia dla hasła pêché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

pêché w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pêché w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pêche2 [pɛʃ] RZECZOW. ż sans pl

garde-pêche <gardes-pêche> [gaʀdəpɛʃ] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła pêché w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pêché Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文