clout w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła clout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
clout inf
to give sb a clout inf
to clout sb inf
clout inf
to give sb a clout inf
clout inf
to give sb a clout inf
clout inf
to clout sb inf
to give sb a clout inf
to clout inf
clout inf
to give sb a clout ou a belt inf
clout inf

clout w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clout w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła clout w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

clout Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文