central w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła central w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.centr|al (centrale) <mpl centraux> [sɑ̃tʀal, o] PRZYMIOT.

Zobacz też École

Tłumaczenia dla hasła central w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

central w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła central w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła central w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

central Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文