aveugle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aveugle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.aveugle [avœɡl] RZECZOW. mf

Zobacz też royaume

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła aveugle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

aveugle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aveugle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła aveugle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be blind to sth a. fig

aveugle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文