mesuré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mesuré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też mesurer

1. mesurer:

2. mesurer (évaluer):

2. mesure (dimension):

9. mesure (limite):

Zobacz też deux

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

III.deux <pl deux> [dø] RZECZOW. m

in two ticks Brit inf

demi-mesure <pl demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] RZECZOW. ż lit, fig

1. mesurer:

2. mesurer (évaluer):

contre-mesure <pl contre-mesures>, contremesure <pl contremesures> [kɔ̃tʀəməzyʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła mesuré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mesuré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mesuré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-mesure <demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] RZECZOW. ż

I.mesurer [məzyʀe] CZASOW. nieprzech. (avoir pour mesure)

Tłumaczenia dla hasła mesuré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mesuré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mesuré Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文