weigh w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła weigh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.weigh up CZASOW. [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh up [sth/sb], weigh [sth/sb] up)

II.weigh down CZASOW. [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh down [sth/sb], weigh [sth/sb] down) lit

Tłumaczenia dla hasła weigh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weigh w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła weigh w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła weigh w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pesée SPORT

weigh Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文