quarters w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła quarters w angielski»francuski słowniku

I.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] RZECZOW.

III.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] ZAIMEK

IV.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] PRZYMIOT.

V.quarter [Brit ˈk(w)ɔːtə, Am ˈkwɔrdər] PRZYSŁ.

I.three quarters [Brit θriːˈkwɔːtəz, Am ˌθriˈkwɔrdərz] RZECZOW.

II.three quarters [Brit θriːˈkwɔːtəz, Am ˌθriˈkwɔrdərz] PRZYSŁ.

quarters w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła quarters w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.quarter [ˈkwɔ:tə(r), Am ˈkwɔ:rt̬ɚ] RZECZOW.

III.quarter [ˈkwɔ:tə(r), Am ˈkwɔ:rt̬ɚ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła quarters w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

quarters Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文