studio w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła studio w angielski»francuski słowniku

studio <pl studios> [Brit ˈstjuːdɪəʊ, Am ˈst(j)udiˌoʊ] RZECZOW.

studio w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła studio w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

studio <-s> [ˈstju:diəʊ, Am ˈstu:dioʊ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła studio w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

studio Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文