entering w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła entering w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.enter into CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter into [sth])

I.enter up CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter up [sth], enter [sth] up)

I.enter upon CZASOW. [Brit ˈɛntə -, Am ˈɛn(t)ər -] (enter upon [sth])

II.re-enter [Brit riːˈɛntə, Am ˌriˈɛn(t)ər] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła entering w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

entering w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła entering w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła entering w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

entering Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文