sank w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sank w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sank → sink

Zobacz też sink

II.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] CZASOW. przech.

III.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] CZASOW. nieprzech.

II.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] CZASOW. przech.

III.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła sank w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sank w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sank w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też sink

Tłumaczenia dla hasła sank w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sank Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文