West w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła West w angielski»francuski słowniku

I.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] RZECZOW.

II.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRZYMIOT.

III.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRZYSŁ.

west-facing [Brit ˈwɛstfeɪsɪŋ, Am ˈwɛstˌfeɪsɪŋ] PRZYMIOT.

I.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] RZECZOW.

II.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] PRZYMIOT.

III.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] PRZYSŁ.

Mae West [Brit meɪ ˈwɛst, Am ˌmeɪ ˈwɛst] RZECZOW. dated

West Virginia [Brit wɛstvəˈdʒɪnɪə, Am ˌwɛst vərˈdʒɪniə]

West w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła West w angielski»francuski słowniku

Zobacz też north

Zobacz też south

West Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être à 5 km à l'ouest de qc
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文