protégée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła protégée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

protégé (protégée) [pʀɔteʒe] RZECZOW. m (ż)

protège-dents, protège-dent <pl protège-dents> [pʀɔtɛʒdɑ̃] RZECZOW. m SPORT

protège-matelas <pl protège-matelas> [pʀɔtɛʒmatla] RZECZOW. m

protège-cahier <pl protège-cahiers> [pʀɔtɛʒkaje] RZECZOW. m

protège-poignet <pl protège-poignets> [pʀɔtɛʒpwaɲɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła protégée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

protégée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła protégée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.protégé(e) [pʀɔteʒe] PRZYMIOT.

II.protégé(e) [pʀɔteʒe] RZECZOW. m(ż) (favori)

II.protéger [pʀɔteʒe] CZASOW. zwrotny (se défendre)

protège-tibia <protège-tibias> [pʀɔtɛʒtibja] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła protégée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

protégée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

protégée Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文