government's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła government's w angielski»francuski słowniku

government [Brit ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt, ˈɡʌvəm(ə)nt, Am ˈɡəvər(n)mənt] RZECZOW.

2. government:

government C (ruling body) + v sg ou pl
public/-ique

government's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła government's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

government [ˈgʌvənmənt, Am -ɚn-] RZECZOW. POL, ADMIN

Tłumaczenia dla hasła government's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

government's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

government's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文