Tłumaczenia dla hasła 20-metre w angielski»francuski słowniku

III.fall <prét fell, part passé fallen> [Brit fɔːl, Am fɔl] CZASOW. nieprzech.

1. fall (come down):

9. fall ground → fall away

Zobacz też fall away

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文