monte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła monte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.monté (montée) [mɔ̃te] CZASOW. pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRZYMIOT.

Zobacz też monter

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

1. monter:

to go up (à to)

3. monter:

5. monter (augmenter):

to rise, to go up (à to, de by)

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] RZECZOW. m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] RZECZOW. m

monte-escalier <pl monte-escaliers> [mɔ̃tɛskalje] RZECZOW. m

monte-charge <pl monte-charge, monte-charges> [mɔ̃tʃaʀʒ] RZECZOW. m

monte-en-l'air <pl monte-en-l'air> [mɔ̃tɑ̃lɛʀ] RZECZOW. m inf

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

1. monter:

to go up (à to)

3. monter:

5. monter (augmenter):

to rise, to go up (à to, de by)

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła monte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

monte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła monte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] RZECZOW. m inv

1. monter +être:

Tłumaczenia dla hasła monte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

monte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文