bateaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bateaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.bateau <pl bateaux> [bato] PRZYMIOT. inv

II.bateau <pl bateaux> [bato] RZECZOW. m

bateau-citerne <pl bateaux-citernes> [batositɛʀn] RZECZOW. m

bateau-école <pl bateaux-écoles> [batoekɔl] RZECZOW. m

bateau-feu <pl bateaux-feux> [batofø] RZECZOW. m

bateau-bus <pl bateaux-bus> [batobys] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bateaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bateaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bateaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bateaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bateaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文