camping w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła camping w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

camping-gaz® <pl camping-gaz> [kɑ̃piŋɡaz] RZECZOW. m (réchaud)

camping-car <pl camping-cars> [kɑ̃piŋkaʀ] RZECZOW. m criticized

Tłumaczenia dla hasła camping w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

camping w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła camping w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła camping w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

camping Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文