Max w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Max w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

max → maximum

Zobacz też maximum

I.maximum <pl maximums, maxima> [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] RZECZOW.

II.maximum [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] PRZYMIOT.

III.maximum [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Max w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Max w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文