out-of-the-way w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła out-of-the-way w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mind out of the way inf!
dégage! inf

Tłumaczenia dla hasła out-of-the-way w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

out-of-the-way w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła out-of-the-way w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła out-of-the-way w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perdu part passé de perdre

II.perdu(e) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

Zobacz też perdre

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

out-of-the-way Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文