bise w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też bis2, bis1

I.bis2 (bise) [bi, biz] PRZYMIOT.

II.bis1 <pl bis> [bis] RZECZOW. m (œuvre supplémentaire)

II.bis1 <pl bis> [bis] RZECZOW. m (œuvre supplémentaire)

I.bis2 (bise) [bi, biz] PRZYMIOT.

brise-bise <pl brise-bise, brise-bises> [bʀizbiz] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bise w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bise1 [biz] RZECZOW. ż (vent du Nord)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bise Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文