asks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła asks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. ask (enquire as to):

2. ask (request):

I ask you! Brit

I.ask for CZASOW. [Brit ɑːsk -, Am æsk -] (ask for [sth])

II.ask for CZASOW. [Brit ɑːsk -, Am æsk -] (ask for [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła asks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

asks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła asks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła asks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

asks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文