kid w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła kid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] CZASOW. przech. inf

III.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] CZASOW. nieprzech. (tease)

Tłumaczenia dla hasła kid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

kid w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła kid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła kid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

kid Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文