Don w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Don w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.don <part prés donning; prét, part passé donned> [Brit dɒn, Am dɑn] CZASOW. przech. liter

Don Juan [Brit dɒn ˈhwɑːn, dɒn ˈdʒʊən, Am ˌdɑn ˈ(h)wɑn] RZECZOW. lit, fig

Don Quixote [Brit dɒn kiːˈhəʊti, dɒn ˈkwɪksəʊt, Am ˌdɑn kiˈhoʊdi, ˌdɑn kiˈhoʊdeɪ, ˌdɑn ˈkwɪksət]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Don w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Don w słowniku PONS

Don Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文