Tłumaczenia dla hasła couleur-là w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.particular [Brit pəˈtɪkjʊlə, Am pə(r)ˈtɪkjələr] RZECZOW.

III.particular [Brit pəˈtɪkjʊlə, Am pə(r)ˈtɪkjələr] PRZYMIOT.

II.that <pl those> ZAIMEK dem [Brit ðat, Am ðæt]

2. that (the thing or person observed or mentioned):

III.that ZAIMEK rel [Brit ðat, ðət, Am ðæt]

and (all) that
et tout ça
that is (to say)…

Tłumaczenia dla hasła couleur-là w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文