d'espace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'espace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.espace [ɛspas] RZECZOW. ż TYP

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

espace-temps <pl espaces-temps> [ɛspastɑ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'espace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'espace w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'espace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.espace [ɛspas] RZECZOW. ż TYP, INFOR

II.espacer [ɛspase] CZASOW. zwrotny (devenir plus rare)

Tłumaczenia dla hasła d'espace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'espace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'espace Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

d'espace z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文