spit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.spit <part prés spitting; prét, part passé spat> [Brit spɪt, Am spɪt] CZASOW. przech.

III.spit <part prés spitting; prét, part passé spat> [Brit spɪt, Am spɪt] CZASOW. nieprzech.

IV.spit <part prés spitting; prét, part passé spat> [Brit spɪt, Am spɪt] CZASOW. impers

I.spit out CZASOW. [Brit spɪt -, Am spɪt -] (spit [sth] out, spit out [sth]) lit

I.spit up CZASOW. [Brit spɪt -, Am spɪt -] (spit [sth] up, spit up [sth])

Tłumaczenia dla hasła spit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.spit2 <spat, a. Am spat [or spit, spit]> [spɪt] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła spit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to spit blood [or a. Am nails] [or a. Aus tacks]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文