lick w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. lick person, animal, flame, wave:

to lick sb's arse slang
lécher le cul de or à qn slang

Zobacz też SHAPE

I.lick up CZASOW. [Brit lɪk -, Am lɪk -] (lick up [sth], lick [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
lécher le cul vulg sl à qn
to lick sb's arse Brit vulg sl

lick w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lick Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a (cat's) lick and a promise Brit inf
a good lick Brit inf
to lick sb's arse [or Am ass] vulg
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文