angielsko » polski

I . make <made, made> [meɪk] CZASOW. przech.

1. make (produce or prepare):

robić [perf z-]

5. make (total):

to make [a number]
2 plus 4 makes 6
2 plus 4 jest 6

6. make (calculate):

7. make (become):

II . make [meɪk] RZECZOW.

make of car, computer:

marka ż

Zwroty:

to be on the make inf

make for CZASOW. przech.

1. make for (head for):

2. make for (result in):

make off CZASOW. nieprzech. inf

I . make out CZASOW. nieprzech.

2. make out esp AM inf (kiss or touch):

3. make out esp AM inf (make love):

make over CZASOW. przech.

1. make over PRAWO:

2. make over AM (convert):

II . make up CZASOW. nieprzech.

make with CZASOW. przech. AM inf

I . make-believe RZECZOW. no pl

II . make-believe PRZYMIOT.

make-up RZECZOW.

1. make-up no pl:

2. make-up KINO, TEATR:

3. make-up no pl (cosmetics):

kosmetyki mpl

4. make-up of group, team:

skład m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文