Tłumaczenia dla hasła „się“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

bać się <boję, boi, imp bój> CZASOW. zwrotny

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文