angielsko » polski

had [hæd, həd] CZASOW.

had pt, pp of have

Zobacz też have up , have over , have out , have on , have off , have in , have around , have

have up CZASOW. przech. passive Brit inf

have out CZASOW. przech. inf

1. have out (remove):

2. have out (argue):

have on CZASOW. przech.

1. have on (wear):

2. have on (use):

3. have on (possess information):

4. have on Brit inf (fool):

have off CZASOW. przech. Brit inf

II . have <has, had, had> [hæv, həv] CZASOW. posiłk.

II . have <has, had, had> [hæv, həv] CZASOW. posiłk.

have off CZASOW. przech. Brit inf

have on CZASOW. przech.

1. have on (wear):

2. have on (use):

3. have on (possess information):

4. have on Brit inf (fool):

have out CZASOW. przech. inf

1. have out (remove):

2. have out (argue):

have up CZASOW. przech. passive Brit inf

have-not <have-nots> RZECZOW. usu pl

have-not → haves

Zobacz też haves

haves RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文