angielsko » polski

come <came, come> [kʌm] CZASOW. nieprzech.

2. come (go or attend):

jechać [perf po-]
idę!

8. come esp pej (behave like):

II . come across CZASOW. nieprzech.

2. come across (be understood):

come along CZASOW. nieprzech.

1. come along (come):

2. come along (hurry):

3. come along (appear):

come around CZASOW. nieprzech.

come around PHRVB come round

Zobacz też come round

come round CZASOW. nieprzech.

3. come round (feel well):

come at CZASOW. przech.

1. come at (attack):

2. come at (discover):

3. come at inf (deal with):

come away CZASOW. nieprzech.

1. come away (leave):

come back CZASOW. nieprzech.

2. come back (be remembered):

come down CZASOW. nieprzech.

3. come down (go downstairs):

4. come down (land):

lądować [perf wy-]

5. come down (travel):

jechać [perf przy-]

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文