Tłumaczenia dla hasła „better“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

1. better comp of good

II . better [ˈbetəʳ, Am ˈbet̬ɚ] PRZYSŁ. comp of well

Zobacz też well , well , good

2. well (thoroughly):

2. well (thoroughly):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文