angielsko » polski

II . leave1 <left, left> [li:v] CZASOW. nieprzech.

1. leave (on foot):

2. leave (in vehicle):

leave2 [li:v] RZECZOW.

1. leave no pl (vacation time):

urlop m

2. leave no pl form (permission):

compassionate leave RZECZOW. no pl

I . leave off CZASOW. przech.

1. leave off light:

II . leave off CZASOW. nieprzech.

leave out CZASOW. przech.

1. leave out (omit):

2. leave out (exclude):

Zwroty:

leave-taking RZECZOW. liter

maternity leave RZECZOW. no pl

paternity leave RZECZOW. no pl

shore leave RZECZOW.

1. shore leave (permission):

2. shore leave (period):

sick leave RZECZOW. no pl

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文