angielsko » polski

paid1 [peɪd] CZASOW.

paid pt, pp of pay

Zobacz też pay over , pay out , pay in , pay back , pay

II . pay out CZASOW. nieprzech.

III . pay [peɪ] RZECZOW.

paid2 [peɪd] PRZYMIOT.

paid-up PRZYMIOT.

1. paid-up member:

2. paid-up fig opponent:

post-paid PRZYMIOT., PRZYSŁ. AM

post-paid → post-free

Zobacz też post-free

I . post-free Brit PRZYMIOT.

II . post-free Brit PRZYSŁ.

reply-paid envelope RZECZOW.

III . pay [peɪ] RZECZOW.

back pay RZECZOW. no pl

basic pay RZECZOW.

basic pay → basic salary

Zobacz też basic salary

basic salary RZECZOW.

I . pay off CZASOW. przech.

1. pay off debt, loan:

2. pay off inf bribe:

3. pay off employee:

II . pay off CZASOW. nieprzech.

II . pay out CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文