angielsko » polski

I . permanent [ˈpɜ:mənənt, Am ˈpɜ:r-] PRZYMIOT.

II . permanent [ˈpɜ:mənənt, Am ˈpɜ:r-] RZECZOW. AM

permanent → perm

Zobacz też perm

I . perm [pɜ:m, Am pɜ:rm] RZECZOW.

II . perm [pɜ:m, Am pɜ:rm] CZASOW. przech.

Permanent Secretary RZECZOW. Brit ADMIN

permanent staff RZECZOW. + sing/pl vb

permanent wave RZECZOW. form

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文