expiration w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła expiration w angielski»bg słowniku (Przełącz na bg»angielski)

expiration [ˌekspɪˈreɪʃn, Am -spə-] RZECZOW. no pl

2. expiration (ending):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła expiration w bg»angielski słowniku (Przełącz na angielski»bg)

expiration Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文