of w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła of w angielski»bg słowniku

5. of (among):

undreamed of, undreamt of [ʌnˈdriːmdɒv, Am -ɑːv] PRZYMIOT.

unheard-of [ʌnˈhɜːdɒv, Am -ˈhɜːrdɑːv] PRZYMIOT.

unthought-of [ʌnˈθɔːtɒv, Am -ˈθɑːtɑːv] PRZYMIOT.

Zobacz też outside

of Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文