the w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła the w angielski»bg słowniku

jack-in-the-box <-es> [ˈdʒækɪnðəbɒks, Am -bɑːks] RZECZOW.

toad-in-the-hole [ˌtəʊdɪnðəˈhəʊl, Am ˌtoʊdɪnðəˈhoʊl] RZECZOW. Brit

the Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文