francusko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „compléter“ w francusko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » francuski)

I . compléter [kɔ͂plete] CZASOW. przech.

1. compléter (rendre complet):

2. compléter (améliorer):

3. compléter (fournir ultérieurement):

II . compléter [kɔ͂plete] CZASOW. zwrotny se compléter

1. compléter (s'accroître):

2. compléter (se parfaire en s'associant):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文