Tłumaczenia dla hasła „de“ w francusko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » francuski)

de1 <d', de la, du, des> [də, dy, de] PRZYIMEK

2. de (origine):

8. de avec un contenant, âge, poids, temps:

chemin de fer <chemins de fer> [ʃ(ə)mɛ͂dəfɛʀ] RZECZOW. m

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文