niemiecko » francuski

in2 PRZYMIOT. fam

être in fam

Check-in <-s, -s> [ˈtʃɛk-] RZECZOW. m

in flagranti [ɪn flaˈgranti] PRZYSŁ. geh

in natura [ɪn naˈtuːra] PRZYSŁ. (in Wirklichkeit)

in petto [ɪn ˈpɛto]

in puncto [ɪn ˈpʊŋkto] PRZYSŁ. fam

in vitro [ɪn ˈviːtro] PRZYSŁ.

in vivo [ɪn ˈviːvo] PRZYSŁ. MED

mega-in PRZYMIOT. fam

Plug-in <-s, -s> [plʌgˈʔɪn] RZECZOW. nt INFORM

Rooming-in <-[s], -s> [ˈruːmɪŋˈɪn, ˈrʊmɪŋˈɪn] RZECZOW. nt

Log-in <-s, -s> [lɔkˈʔɪn] RZECZOW. nt INFORM

Drive-in-Kino [draɪvˈɪn-] RZECZOW. nt

Drive-in-Restaurant RZECZOW. nt

In-Kraft-TretenNP <-s; kein Pl.> RZECZOW. nt form

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文