niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „applaudieren“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

applaudi̱e̱ren* [aplaʊ​ˈdiːrən] CZASOW. nieprzech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文