Tłumaczenia dla hasła „łapsko“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Widzisz podobne wyniki: flapsen, flapsig, Kapsel, japsen, blanko, Papst, Klaps, Fresko, Fiasko, Disko, lappig i Lapsus

Disko → Disco:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

  Tłumaczenie tekstu niemieckiego polski

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback