washing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła washing w angielski»bg słowniku (Przełącz na bg»angielski)

washing [ˈwɒʃɪŋ, Am ˈwɑːʃɪŋ] RZECZOW. no pl, no indef art

4. wash Am s. → washing-up

Zobacz też washing-up

Tłumaczenia dla hasła washing w bg»angielski słowniku (Przełącz na angielski»bg)

washing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文