slops w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slops w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.slop <part prés slopping; prét, part passé slopped> [Brit slɒp, Am slɑp] CZASOW. przech.

IV.slop <part prés slopping; prét, part passé slopped> [Brit slɒp, Am slɑp] CZASOW. nieprzech. a. slop over

slop around CZASOW. [Brit slɒp -, Am slɑp -], slop about CZASOW.

Tłumaczenia dla hasła slops w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slops w słowniku PONS

slops Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文