angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „referring“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

I . refer <-rr-> [rɪˈfɜ:ʳ, Am -ˈfɜ:r] CZASOW. nieprzech.

1. refer (mention):

2. refer (look at for information):

3. refer (show connection):

5. refer (describe):

II . refer <-rr-> [rɪˈfɜ:ʳ, Am -ˈfɜ:r] CZASOW. przech.

2. refer PRAWO (pass problem on):

3. refer (show connection):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文