angielsko » słoweński

I . no [nəʊ, nə] PRZYMIOT.

3. no with gerund (impossible):

II . no [nəʊ, nə] PRZYSŁ.

1. no (not at all):

no

2. no (alternative):

3. no (negation, doubt, not):

no
ne
no can do fam

III . no <-es [or -s]> [nəʊ, nə] RZECZOW.

1. no:

ne m

2. no (negative vote):

no

IV . no [nəʊ, nə] WYKRZYK. (refusal, correcting oneself, surprise, distress)

no-ˈfault PRZYMIOT. attr esp Am

no-ˈhop·er RZECZOW. Brit Aus

ˈno-jump RZECZOW. SPORTS

no one [ˈnəʊwʌn] ZAIMEK

no one → nobody:

Zobacz też nobody

I . no·body [ˈnəʊbədi] ZAIMEK indef, sing (no people)

II . no·body <-dies> [ˈnəʊbədi] RZECZOW. (sb of no importance)

no-show RZECZOW. spec

ˈno-throw RZECZOW. SPORTS

no-ˈcon·fi·dence vote RZECZOW.

no-ˈgo area RZECZOW. Brit, no-ˈgo zone RZECZOW. Am

1. no-go area (prohibited):

2. no-go area MILIT:

no-holds-barred [ˌnəʊˌhəʊldzˈbɑ:d] PRZYMIOT. attr

ˈno-man's-land RZECZOW. no pl

1. no-man's-land MILIT:

2. no-man's-land (limbo):

no-ˈstrike agree·ment RZECZOW.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文