politicien: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła politicien: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.politic|ien (politicienne) [pɔlitisjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.politic|ien (politicienne) [pɔlitisjɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
bent inf

Tłumaczenia dla hasła politicien: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

politicien: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła politicien: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła politicien: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文