niemiecko » włoski

I . die [di:] RODZAJ. OKRE´S

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

II . die [di:] ZAIM WZGL

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

III . die [di:] ZAIM WSKAZ

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

Zobacz też s , S , jene(r, s) , diese(r, s) , der , der , das

s

s skrót od Sekunde ASTR

s
s

S , s [ɛs] <-, -> RZECZOW. nt

S
S, s ż

jene(r, s) [ˈje:nə, -nɐ, -nəs] ZAIM WSKAZ geh

1. jene(r, s) (adjektivisch):

jene(r, s)
quel(lo) m
jene(r, s)
quella ż
jene(r, s)
quei m pl
jene(r, s)
jene(r, s)
quelle ż pl

2. jene(r, s) (substantivisch):

jene(r, s)
quello m
jene(r, s)
quella ż
jene(r, s)
jene(r, s)
quelle ż pl

I . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> RODZAJ. OKRE´S

der
il m
der
lo m
der
la ż
der
l' mf
der (pl)
i m pl
der (pl)
gli m pl
der (pl)
le ż pl

II . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ZAIM WSKAZ

der → diese(r, s), → jene(r, s), → derjenige

III . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ZAIM WZGL

der → welche(r, s)

der [de:ɐ̯] RODZAJ. OKRE´S

1. der sing, gen u dat von die

2. der pl, gen von die

I . das [das] RODZAJ. OKRE´S nom u acc n

das → der, → die, → das

II . das [das] ZAIM WZGL

das → welche(r, s)

I . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> RODZAJ. OKRE´S

der
il m
der
lo m
der
la ż
der
l' mf
der (pl)
i m pl
der (pl)
gli m pl
der (pl)
le ż pl

II . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ZAIM WSKAZ

der → diese(r, s), → jene(r, s), → derjenige

III . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ZAIM WZGL

der → welche(r, s)

Zobacz też welche(r, s) , s , S , jene(r, s) , diese(r, s) , derjenige

I . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ZAIMEK PYTAJNY

II . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ZAIM WZGL rar

welche(r, s)

III . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ZAIM NIEOKR

s

s skrót od Sekunde ASTR

s
s

S , s [ɛs] <-, -> RZECZOW. nt

S
S, s ż

jene(r, s) [ˈje:nə, -nɐ, -nəs] ZAIM WSKAZ geh

1. jene(r, s) (adjektivisch):

jene(r, s)
quel(lo) m
jene(r, s)
quella ż
jene(r, s)
quei m pl
jene(r, s)
jene(r, s)
quelle ż pl

2. jene(r, s) (substantivisch):

jene(r, s)
quello m
jene(r, s)
quella ż
jene(r, s)
jene(r, s)
quelle ż pl

derjenige [ˈde:ɐ̯je:nɪgə] , diejenige [ˈdi:je:nɪgə] , dasjenige [ˈdasje:nɪgə] <pl: diejenigen> ZAIM WSKAZ

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文